شهیدرجاییمعلم، نخست وزیر و رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی:
 انقلاب ما فرمولهای «خاص خود» دارد؛ قبلی ها خیال می کردند باید شبیه فرنگی ها باشند...
اسلام مکتبی است که در تمام زمینه ها دستور العمل دارد و اگر دستور العمل ها درست به کار گرفته شود قدرت اجرایی جهانی دارد.


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد