برای غزه، تحصن فرودگاه، چند صد نفر هم نبودیم. اما آقا بارها از اون قضیه با افتخار یاد کردند.
امروز برای بحرین جلوی سفارت عربستان می رویم.
دانشجو بیدار است
و از ظلم و جنایت در هر گوشه جهان بیزار است


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد