نادانان شهر همه معترضند که «چرا این قدر می گرید؟»
اما عاقلی نیست که بپرسد: «چرا می گریَد؟»
زیرا تعقل زحمت دارد.
از آن زمان تا کنون همگان با یک توجیه ساده خود را از زحمت اندیشیدن رها کرده اند: «پدرش مرده، دلش برای او تنگ شده است!»...
پیشنهاد می کنم این یادداشت استاد دکتر حسین سوزنچی صفحات 17 و 18 نشریه پنجره شماره 86 (این هفته) درباره فدک را از دست ندهید.
دکتر حسین سوزنچی؛ ایشان بعد از اخذ درجه دکتری، ملبس به لباس روحانیت شدند و هم اینک از محبوبترین و پرتلاش ترین اساتید علوم انسانی اسلامی کشور هستند


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد