گذشته پرافتخاربه موازات پیشرفت جامعه، به موازات پیشرفت فنون و علوم در دنیاى بشرى، و به موازات حركت تكاملى طبیعى انسان، كار امروز شما از كار اسلاف خودتان در سى سال قبل، مهمتر، پیچیده‌تر، ظریف‌تر و نیازمندتر به دقت و ابراز توانائى‌ها و ابتكارهاى ذاتى است.
همچنان كه امروز انقلاب ما و نظام برآمده‌ى از آن انقلاب، نسبت به سى سال قبل در مراتب بسیار بالاترى قرار دارد، مردان این نظام، مبتكران مجاهد در این نظام و در صفوف مقدم این نظام هم بایستى به همین نسبت جلوتر باشند، پیشتر باشند؛ عالمتر، مهذبتر، شجاع‌تر و بصیرتر از آن گذشته‌ى پرافتخار باشند. و همین هم هست.

بخشی از بیانات ولی معظم فقیه حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه ای؛ دهم خرداد 1390 (
مطالعه متن کامل)


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد