این بند یکی از مهم ترین و در عین حال، مغفول ترین بند وصیت نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی است. یکی از عظیم ترین مطالبات بروبچ انقلابی از قوای سه گانه همین بند و نیز اصل هشتم قانون اساسی است که به اصل امر به معروف و نهی از منکر مشهور است. این دو تا، ضامن یکی از سه رکن مهم حکومت اسلامی یعنی نظارت مردمی هستند که بدون آنها نظام جمهوری اسلامی نامحقق شده باقی می ماند.
امام خمینیبخش مهمی از بند میم را با هم بخوانیم:
«و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و كشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند. و مردم‌ و جوانان‌ حزب‌اللهی‌ اگر برخورد به‌ یكی‌ از امور مذكور نمودند به‌ دستگاههای‌ مربوطه‌ رجوع‌ كنند و اگر آنان‌ كوتاهی‌ نمودند، خودشان‌ مكلف‌ به‌ جلوگیری‌ هستند. خداوند تعالی‌ مددكار همه‌ باشد.»
منبع: کتاب وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی، بند میم


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد