انتخابات 1392
همه باید دستگاههاى اجرایى را تقویت كنند؛ یعنى دستگاههایى كه وسط میدانند: قواى سه‌گانه و در درجه‌ى اول قوه‌ى مجریه و دولت - كه بیشترین بار اجرائیات كشور بر دوش اوست و مسئولیتش از همه سنگینتر است - همه باید مراقبت كنند.

كمك به دولت، كمك به كشور است؛ از هر جناحى میخواهد باشد. همه‌تان یادتان هست، دیدید كه دولتهاى مختلف از زمانى كه بنده این مسئولیت را داشتم، مورد حمایت من بودند. این معنایش این نبوده كه من با سیاستهاى آن دولتها در همه جا موافق هستم، نه؛ تصریح هم میكردم و میگفتم كه با بعضى از سیاستهایشان در زمینه‌هاى مختلف موافق نیستم؛ اما كلیت دولتها را من همیشه حمایت كرده‌ام.

مواظب باشید دولت به خاطر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف مذاق و اختلاف جناح مورد تضعیف قرار نگیرد. دولت را باید نگه داشت. همه باید رئیس‌جمهور را مورد تكریم قرار بدهند و این را همه یك اصل بدانند.

اینكه افرادى بیایند و سعیشان این باشد كه دولت را ناكارآمد جلوه بدهند، این خدمت به كشور نیست. اگر عقیده‌شان هم این است، این عقیده را بایست به یك نحوى به گوش خود مسئولان دولتى یا مسئولانى كه میتوانند اثرگذار باشند، برسانند؛ اما تبلیغِ ناكارآمدى دولت را در بین مردم كردن، آن هم غیرمنصفانه، صحیح نیست. اگر واقعیت هم میداشت، نباید به شكل تبلیغاتى و داد زدنِ بر سر كوچه و بازار ظاهر میشد؛ چه برسد به آنجایى كه واقعیت هم ندارد و غیرمنصفانه است. 
ولی معظم فقیه، 18 آبان 1385
---
سه نکته جهت یادآوری خودم:
  1. دقت کرده‌اید بخشی از داوطلبان ریاست‌جمهوری، حامیان و اطرافیان آن‌ها، سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت نهم و دهم دارند؟ 
  2. رهبر معظم انقلاب اسلامی، علت افزایش دشمنی‌ها با دولت در سال‌های اخیر را پای‌بندی بیش‌تر این دولت به شعارهای انقلاب دانسته‌اند. (شهریور 1391 دیدار با دولت)
  3. رئیس‌جمهور آینده باید ویژگی‌های مثبت رئیس‌جمهور فعلی را داشته باشد منهای نقاط ضعف او. 


 نسخه کم‌حجم موبایلی لجمن http://Lajman.ir/m
خبرمایه جهت اشتراک جدیدترین مطالب http://Lajman.ir/rss
لجمن: لبه جلویی منطقه نبرد